Otvoreni podaci za održivi razvoj..

  

Igor Velić,
Menadžer projekta
(www.sigurnestaze.com)


  

Vojislav Jović,
Dipl. prostorni planer, GIS Analitičar


  

Tijana Antonijević,
Master Molekularni biolog


  

Geospatial Data Systems,
Tehnička, GIS/IT podrška
(www.geogis.org)


  

Stav projektnog tima:

Projekat koji je pred Vama je zasnovan na upotrebi i korišćenju otvorenih podataka upotrebom informacionih tehnologija kroz vizuelizaciju i prostorizaciju tih podataka u cilju strateškog upravljanja javnim prevozom putnika i zaštite životne sredine.

Projekat se vezuje za ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina.

U projektu smo zahvaljujući GIS-u (geografski informacioni sistemi) razvili savremenu metodologiju obrade podataka na osnovu koje smo vršili analize svih prikupljenih prostornih i atributativnih setova podataka, konverziju tih podataka u formate neophodne za web i mobilni prikaz, dizajniranje, kao i izradu web interaktivnih mapa.

U sprezi informacionih tehnologija i otvorenih podataka mi vidimo razvoj pametnih gradova koji imaju za cilj da kroz korišćenje informacionih i drugih pametnih tehnologija olakšavaju život građana u nekoj lokalnoj zajednici.

Unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora na teritoriji grada Kragujevca je nezamislivo bez primene "Humanog inženjeringa", koncepta koji zahteva drugačiji pristup rešavanju problema i drugačije oblikovanje saobraćajnog i urbanističkog prostora uz primenu inovativnih, praktičnih i jednostavnih rešenja koja bi zadovoljila sve učesnike u saobraćaju a pritom doprinela zaštiti životne sredine i smanjenju zagađenja koje dolazi od motornih vozila.

Naš stav je da je gradovima i opština u R. Srbiji potreban moderan, pouzdan, čist, ekološki, komforan, frekventan, razgranat i svima dostupan javni prevoz kojim ćemo moći da smanjimo korišćenje automobila i svih nepotrebnih troškova koje nam donosi njihovo posedovanje i održavanje.

Da bi došli do zadovoljavajućeg rešenja potrebno je sagledavanje celokupne ulične mreže grada Kragujvca i preduzimanje niza saobraćajno-regulativnih, građevinskih, urbanističkih i arhitektonskih mera čiji bi cilj bio formiranje jedinstvenog i bezbednog prostora dostupnog za sve korisnike.

Drugim rečima, uređenjem grada Kragujevca treba se fokusirati na čoveka i stvarnim zahtevima i potrebama koje imaju njegovi građani.