Otvoreni podaci za održivi razvoj..

  

Izazov otvorenih podataka: Do pametnijih gradova uz pomoć otvorenih podataka (poseti link)

Nosilac projekta: Udruženje Sigurne staze (www.sigurnestaze.com)


Sajt Ekobus.rs analizira otvorene geoprostorne podatke kako bi utvrdio koliko javni prevoz doprinosi zagađenju vazduha u Kragujevcu.

Analiza se zasniva na ukrštanju otvorenih podataka o javnom prevozu i otvorenih podataka o kvalitetu vazduha. Rezultati ove analize mogu da pomognu donosiocima odluka u Gradu Kragujevcu da u budućnosti bolje sagledaju i optimizuju mrežu javnog gradskog prevoza i isti unaprede, uz nabavku vozila koja će još manje doprinositi zagađenju vazduha.

Cilj ovog projekta je širenje svesti o tome da javni gradski prevoz predstavlja mali izvor zagađenja vazduha, dok istovremeno doprinosi održivoj urbanoj mobilnosti. Uz upotrebu otvorenih podataka, slična analiza se može sprovesti u svakom gradu u Srbiji, sa idejom da se podstiče donošenje informisanih odluka u razvoju održivih gradova koji su pristupačni, imaju dobar sistem javnog prevoza, biciklističku i pešačku infrastrukturu, kao i veliki broj zelenih površina.


Ova platforma je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Kancelarija za IT i eUpravu) i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Sadržaj platforme, kao i rezultati dobijeni pretraživanjem, su odgovornost udruženja Sigurne staze i ne odražavaju nužno stavove UNDP-a, Kancelarije za IT i eUpravu, niti Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

izazov-otvorenih-podataka